วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมและประชาสัมพันธ์


      เดือน สิงหาคม

             • นัดพบแรงงานครั้งที่ ๒  ๗๐ ปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑   ณ บริเวณลานจอดรถ                  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์  อ่านเพิ่มเติม


วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561


กิจกรรมและประชาสัมพันธ์


      เดือน มิถุนายน
                 • เปิดรับสมัครทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เข้ารับการฝึกอบรมวิชาช่างตัดผมแบบมืออาชีพ        ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2561  รายละเอียด

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมและประชาสัมพันธ์

 
     เดือน พฤษภาคม

              • กิจกรรมพบพระพบธรรม  ดูเพิ่มเติม        

                                                                            

     เดือน เมษายน
               • ตรวจเยี่ยมนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกหมู่บ้านนักรบไทยและสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี                       ระหว่างวันที่  30 เม.ย. - 2 พ.ค. 61  ดูเพิ่มเติม
               • ตรวจเยี่ยมสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี และนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว ระหว่างวันที่ 18 - 19           เม.ย. 61  ดูเพิ่มเติม
               • พนักงาน ฝอส. รดน้ำขอพร ผอ.ฝอส. เนื่องในวันสงกรานต์  ดูเพิ่มเติม  ดูวีดีโอเพิ่มเติม

      เดือน มีนาคม
               • โครงการนัดพบแรงงาน 70 ปี อผศ. ดูเพิ่มเติม

     เดือน กุมภาพันธ์
               • ผอ.อผศ. และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมนิคมฯ บ้านสนำคอก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา10.30 น.   ดูเพิ่มเติม
               • ระหว่างวันที่ 8 ก.พ. – 11 มี.ค. ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”  ดูเพิ่มเติม
               • งาน 3 ก.พ. วันทหารผ่านศึก
                      -  พิธีศาสนาคริสต์   ดูเพิ่มเติม
                      -  พิธีศาสนาอิสลาม   ดูเพิ่มเติม
                      -  พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง   ดูเพิ่มเติม
                      -  พิธีถวายเครื่องสังเวยศาลพระภูมิ   ดูเพิ่มเติม
                      -  พิธีพุทธ  ดูเพิ่มเติม
                      -  พิธีจุดตะเกียง  ดูเพิ่มเติม